Gebruiksvoorwaarden en copyright


Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 1. de webpagina: iedere webpagina van deze website, waarop deze disclaimer geldt;
 2. de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 3. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 4. jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 5. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 6. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem jij in met deze disclaimer:
 1. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 2. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 3. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 4. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 5. De uitgever is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Copyright

Op alle informatie op deze website rust auteursrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.
Wil je meer weten over het Cookiebeleid van deze website, ga dan naar de volgende pagina.
Privacy en Cookies


©2021 MexicoLink.nl. Alle rechten voorbehouden.